צור קשר  
הועדה לתכנון ובניה אצבע הגליל

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.  

הודעה חשובה לקהל לקוחותינו:
החל מיום  1/1/2016 ישתנו זמני קבלת הקהל.
להלן זמני קבלת הקהל החדשים:
ימים שני ורביעי - 8:30-12:30 - קבלת קהל בתאום מראש בלבד!
יום שלישי - 8:30-12:30 - קבלת קהל רחב בלבד!

לתשומת ליבכם: השינויים הנ"ל נעשו במטרה ובחשיבה כיצד לייעל את פעילות הועדה ושיפור השירות. 

 

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הוועדה ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה בלבד.